1 Адам 121, Сиф 8352, Енош 583,

2 Кенан 7018, Магалел'їл 4111, Яред 3382, (1 Хр. 1:2)

3 Енох 2585, Метушелах 4968, Ламех 3929, (1 Хр. 1:3)

4 Ной 5146, Сим 8035, Хам 2526 та Яфет 3315. (1 Хр. 1:4)

5 Сини 1121 Яфетові 3315: Ґомер 1586, і Маґоґ 4031, і Мадай 4074, і Яван 3120, і Тувал 8422, і Мешех 4902, і Тірас 8494. (1 Хр. 1:5)

6 А сини 1121 Ґомерові 1586: Ашкеназ 813 і Діфат 7384, і Тоґарма 8425. (1 Хр. 1:6)

7 А сини 1121 Яванові 3120: Еліша 473 й Таршіша 8659, кіттяни 3794 й роданяни 1721. (1 Хр. 1:7)

8 Сини 1121 Хамові 2526: Куш 3568 і Міцраїм 4714, Пут 6316 і Ханаан 3667. (1 Хр. 1:8)

9 А сини 1121 Кушеві 3568: Шева 5434, і Хавіла 2341, і Савта 5454, і Раама 7484, і Савтеха 5455. А сини 1121 Рамині 7484: Шева 7614 й Дедан 1719. (1 Хр. 1:9)

10 А Куш 3568 породив 3205 8804 Німрода 5248, він зачав 2490 8689 бути велетом 1368 на землі 776. (1 Хр. 1:10)

11 А Міцраїм 4714 породив 3205 8804 лудян 3866, і анам'ян 6047, і легав'ян 3853, і нафтух'ян 5320, (1 Хр. 1:11)

12 і патрусян 6625, і каслух'ян 3695, що вийшли 3318 8804 звідти филистимляни 6430, і кафторян 3732. (1 Хр. 1:12)

13 А Ханаан породив Сидона, свого первородженого, і Хета, (1 Хр. 1:13)

14 і євусеянина, і амореянина, і ґірґашеянина, (1 Хр. 1:14)

15 і хіввеянина, і аркеянина, і сінеянина, (1 Хр. 1:15)

16 і арвадянина, і цемарянина, і хаматянина. (1 Хр. 1:16)

17 Сини Симові: Елам, і Ашшур, і Арпахшад, і Луд, і Арам. Сини Арамові: і Уц, і Хул, і Ґетер, і Мешех. (1 Хр. 1:17)

18 А Арпахшад породив Шалаха, а Шалах породив Евера. (1 Хр. 1:18)

19 А Еверові народилося двоє синів, ім'я одному Пелеґ, бо за його днів була поділена земля, а ім'я брата його Йоктан. (1 Хр. 1:19)

20 А Йоктан породив Алмодада, і Шелефа, і Хацармавета, і Єраха, (1 Хр. 1:20)

21 і Гадорама, і Узала, і Діклу, (1 Хр. 1:21)

22 і Евала, і Авімаїла, і Шеву, (1 Хр. 1:22)

23 і Офіра, і Хавілу, і Йовава, усі вони сини Йоктанові. (1 Хр. 1:23)

24 Сим, Арпахшад, Шелах, (1 Хр. 1:24)

25 Пелеґ, Реу, (1 Хр. 1:25)

26 Серуґ, Нахор, Терах, (1 Хр. 1:26)

27 Аврам, він же Авраам. (1 Хр. 1:27)

28 Сини Авраамові: Ісак та Ізмаїл. (1 Хр. 1:28)

29 Оце їхні нащадки: первороджений Ізмаїлів Невайот, і Кедар, і Адбеїл, і Мівсам, (1 Хр. 1:29)

30 Мішма, і Дума, Масса, Хадад, і Тема, (1 Хр. 1:30)

31 Єтур, Нафіш, і Кедема, оце вони сини Ізмаїлові. (1 Хр. 1:31)

32 А сини Кетури, Авраамової наложниці: вона породила Зімрана, і Йокшана, і Медана, і Мідіяна, і Їшбака, і Шуаха. А Йокшанові сини: Шева й Дедан. (1 Хр. 1:32)

33 А Мідіянові сини: Ефа, і Ефер, і Ханох, і Авіда, і Елдаа, ці всі сини Кетури. (1 Хр. 1:33)

34 А Авраам породив Ісака. Ісакові сини: Ісав і Ізраїль. (1 Хр. 1:34)

35 Ісавові сини: Еліфаз, Реуїл, і Єуш, і Йалам, і Кора. (1 Хр. 1:35)

36 Сини Еліфазові: Теман і Омар, Цефі й Ґатам, Кеназ і Тімна, і Амалик. (1 Хр. 1:36)

37 Сини Реуїлові: Нахат, Зерах, Шамма й Мізза. (1 Хр. 1:37)

38 А сини Сеїрові: Лотан, і Шовал, і Ців'он, і Ана, і Дішон, і Ецер, і Дішан. (1 Хр. 1:38)

39 А сини Лотанові: Хорі, і Гомам, і Ахот, Лотан, Тімна. (1 Хр. 1:39)

40 Сини Шовалові: Ал'ян, і Манахат, і Евал, Шефі, і Онам. А сини Ців'онові: Айя й Ана. (1 Хр. 1:40)

41 А сини Анині: Дішон. А сини Дішонові: Хамран, і Ешбан, і Їтран, і Керан. (1 Хр. 1:41)

42 Сини Ецерові: Білган, і Зааван, Яакан. Сини Дішонові: Уц та Аран. (1 Хр. 1:42)

43 А оце царі, що царювали в Едомовому краї перед зацарюванням царя в Ізраїлевих синів: Бела, Беорів син, а ім'я його міста Дінгава. (1 Хр. 1:43)

44 І помер Бела, а замість нього зацарював Йовав, Зерахів син з Боцри. (1 Хр. 1:44)

45 І помер Йовав, а замість нього зацарював Хушам із краю теманянина. (1 Хр. 1:45)

46 І помер Хушам, а замість нього зацарював Гадад, Бедадів син, що побив був Мідіяна на Моавському полі, а ім'я місту його Авіт. (1 Хр. 1:46)

47 І помер Гадад, а замість нього зацарював Самла з Масреки. (1 Хр. 1:47)

48 І помер Самла, а замість нього зацарював Саул з Рехевот-Ганнагару. (1 Хр. 1:48)

49 І помер Саул, а замість нього зацарював Баал-Ханан, син Ахборів. (1 Хр. 1:49)

50 І помер Баал-Ханан, а замість нього зацарював Гадад, а ім'я його міста Раї, а ім'я жінки його Мегетав'їл, дочка Матреда, дочки Ме-Загавової. (1 Хр. 1:50)

51 І помер Гадад. І були потому провідники Едому: провідник Тімна, провідник Ал'я, провідник Єтет, (1 Хр. 1:51)

52 провідник Оголівама, провідник Ела, провідник Пінон, (1 Хр. 1:52)

53 провідник Кеназ, провідник Теман, провідник Мівцар, (1 Хр. 1:53)

54 провідник Маґдіїл, провідник Ірам, оце провідники Едому. (1 Хр. 1:54)

До цього уривку ще немає нотаток...
Якщо у вас є думки, відеоролик або конспект проповіді з цього уривку - чому б вам не поділитися цим?

Унікальність

  • Сайт notatky.info це щоденник особистих роздумів над Біблією. Це інструмент учнівства та духовної підзвітності.
  • А завдяки ImagePlan це можливість наочно бачити прогрес читання Писання.
  • * Авторські права на переклади Біблії належать їх авторам та(або) видавцям. У цьому некомерційному проекті вони використані в ознайомлювальних цілях.